Tuesday, 23 April 2013

Ffynonellau ar gyfer Cyrsiau: Papurau Newydd Cymru ar-lein

Mae'r adnodd ar-lein hyblyg hwn yn eich galluogi i ddarganfod miliynau o erthyglau sydd yng nghasgliad cyfoethog o bapurau newydd hanesyddol y Llyfrgell Genedlaethol. Mae modd ichi chwilio a chael mynediad i dros 250,000 o dudalennau  24 papur newydd gwahanol hyd at 1910.


Mae papurau newydd yn cynrychioli ffynhonnell bwysig iawn ar gyfer astudio hanes diweddar, ac mae'r prosiect hwn yn galluogi mynediad hawdd i dros 600,000 o dudalennau yn rhad ac am ddim.


Byddwch yn darganfod mwy na hen gopïau o'r Cambrian News. Mae’r casgliad digidol hwn yn adlewyrchu daliadau ffisegol y Llyfrgell Genedlaethol  a bydd yn tyfu i dros 1 miliwn o dudalennau wrth i fwy o gyhoeddiadau gael eu hychwanegu yn ystod 2013.Sganiwyd y casgliad yn dilyn buddsoddiad mewn stiwdio ddigideiddio newydd yn y Llyfrgell ac mae tîm o staff ymroddedig yn paratoi a sganio pob tudalen.
 
Gellir chwilio’r erthyglau fesul cynnwys, a darperir trawsgrifiad wedi'i deipio  ar gyfer eglurder.Ariennir Papurau Newydd Cymru Arlein Beta yn rhannol gan Gronfa Buddsoddi Cyfalaf Strategol a’r Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cymru.
Gellir cael mwy o fanylion am y prosiect yma, ac anogir defnyddwyr i gynnig adborth er mwyn ei ddatblygu yn ymhellach

Mae'r adnodd hwn ar gael drwy Gronfeydd Data AZ ar Primo

No comments: