Thursday, 29 November 2012

Sesiynau galw heibio gyda llyfrgellwyr pwnc


"Roeddwn i’n meddwl fod Primo’n dda i ddim, tan i mi sylweddoli mai fi oedd yn ei ddefnyddio’n anghywir..."

Eleni mae’r llyfrgellwyr pwnc wedi bod yn cynnal sesiynau galw heibio ac yn dod â chymorth gyda sgiliau gwybodaeth allan o’r llyfrgell ac i mewn i’r adrannau. Cynhelir y sesiynau hyn yn rheolaidd ac mae modd i chi ddod draw gydag unrhyw gwestiwn am adnoddau’r llyfrgell, am gynnal chwiliadau am lenyddiaeth, ac am gyfeirnodi a defnyddio Primo ac ati. Nid oes angen archebu lle, dim ond galw heibio! Cynhelir y sesiynau’n wythnosol tan ddiwedd y tymor oni nodir unrhywbeth yn wahanol, ac mae rhai newydd ar gael, felly tarwch olwg ar y tabl isod.DyddAmserPynciauSafleLlyfrgellydd
Mawrth
[Dechrau eto: 16 Ebrill am 3 wythnos]
11:00-13:00CelfFoyer, Ysgol Gelf AdeiladJoy Cadwallader
Mawrth
[Tachwedd 27, Rhagfyr 4, Rhagfyr 11 2012]
2-3pmGwleidyddiaeth Ryngwladol;  Y Gyfraith a ThroseddegYstafell Joy Welch, Lefel E, Llyfrgell Hugh OwenLillian Stevenson
Mawrth
[Dechrau eto: 16 Ebrill am 3 wythnos]
14:30-16:00Ieithoedd EwropeaiddLefel D, Adeilad Hugh OwenJoy Cadwallader
Mercher
[Treial yn dechrau eto: 17 Ebrill th am 3 wythnos
12:00-13:30Theatr, Ffilm a TheleduNawr y tu allan i'r swyddfa gyffredinol, Adeilad Parry WilliamsJoy Cadwallader
Mercher
[tan 09/01/13; ar ol hynny, dim ond Iau  14 Mawrth, a Mercher 20 Mawrth]
2-4pmSeicolegFoyer, Adeilad P5Karl Drinkwater
Iau
[Treial yn dechrau eto: 18 Ebrill th am 3 wythnos]
11:00-12:30Saesneg ac Ysgrifennu CreadigolLefel D, Adeilad Hugh OwenJoy Cadwallader
Iau
[Treial newydd: Ebrill 16eg, 23ain a'r 30ain]
14:00-15:30Hanes a Hanes CymruLefel C, Adeilad Hugh OwenJoy Cadwallader
Iau
[yn cychwyn ar Ragfyr 6]
1-4.30pmCyfrifiadureg; Mathemateg a FfisegLlyfrgell Gwyddorau FfisegolSahm Nikoi
Gwener
Prynhawn
Amrywio o 2-3 awrGwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a GwledigYstafell ddarllen Gogerddan, IBERS, GogerddanSteve Smith

Mae hyn yn ychwanegol i’r cymorth a’r gefnogaeth a ddarperir eisoes. Rydym hefyd yn cyfrannu at y cwricwlwm academaidd ac at y Cynllun Arferion Astudio. Gellir dod o hyd i fanylion cyswllt y llyfrgellwyr yma.

No comments: