Thursday, 22 December 2011

Y Virtual Training Suite


Cyfres o diwtorialau am ddim ar y Rhyngrwyd yw’r Virtual Training Suite i’ch cynorthwyo i ddatblygu sgiliau ymchwil ar y Rhyngrwyd ar gyfer eich cwrs prifysgol. Ysgrifennwyd ac adolygwyd pob tiwtorial gan dîm cenedlaethol o ddarlithwyr a llyfrgellwyr o brifysgolion ledled y Deyrnas Unedig. Mae’r gyfres diwtorialau rhyngweithiol hunan-ddysgu yn cymryd tuag awr yn fras i’w cwblhau – rydych chi’n gweithio’ch ffordd drwy’r deunydd yn eich amser eich hun fel y dymunwch. Erbyn y diwedd dylai fod gennych syniad reit dda am y ffordd i ddod o hyd i’r gwefannau gorau ar y We sy’n addas i waith prifysgol, a byddwch yn deall sut y gall meddwl yn feirniadol wella ansawdd eich ymchwil ar lein. Mae ‘na gyfanswm o 60 tiwtorial, yn cwmpasu pob pwnc, felly cofiwch beidio â cholli allan ar yr adnodd hwn!

No comments: