Wednesday, 9 November 2011

Gwasanaethau Gwybodaeth: dweud eich barn am y gwasanaeth argraffu/copïo/sganio


Yn ystod yr wythnos sy’n cychwyn Tachwedd 07 2011 bydd cyfle gennych i ddweud eich barn ar sut y gallwn wella ein gwasanaeth argraffu/copïo/sganio. Os dymunwch gallwch gymryd rhan mewn raffl i ennill tocyn Amazon gwerth £30. Ewch i http://www.survey.bris.ac.uk/aber/awgrymiadau11

No comments: