Friday, 21 October 2011

Yn cael trafferth gyda’ch aseiniad academaidd cyntaf?

Dewch draw:

I gamu fewn, i gamu fyny a chamu i lwyddo!

  • Enillwch netbook Samsung!
  • Danteithion am ddim
  • Rhannwch eich syniadau da ar sut i fynd ati i astudio, ynghyd â’r sialensiau
12:30-15:30 dydd Mercher, Tachwedd 2ail yn Llyfrgell Hugh Owen

A dewch â’ch cwestiynau ar gyfer:
  • Daniel Butler, Cymrawd Ysgrifennu’r Brifysgol
  • John Morgan, Cymorth Myfyrwyr
  • Julie Keenan, Gyrfaeoedd
  • Robin Chapman, Adran y Gymraeg
  • Gwasanaethau Gwybodaeth
Unrhyw ymholiadau at: acastaff@aber.ac.uk

No comments: