Monday, 6 December 2010

Sgwrs am Chwilota'r We


Sut mae peiriannau chwilio'n gweithio? Sut y gallwch chi gael gwell lwc wrth chwilota'r we a gwybod pa mor berthnasol yw'r canlyniadau? A ydych yn awyddus i gael awgrymiadau sylfaenol am ddefnyddio peiriannau chwilio?

Cynhelir sgwrs agored am y pynciau hyn ar ddydd Mercher, Rhagfyr yr 8fed rhwng 2 a 3 o'r gloch yn Ystafell 0.01, Adeilad Edward Llwyd.

No comments: