Wednesday, 22 December 2010

Arfer gorau ynghylch llythrennedd gwybodaeth


Mae astudiaethau achos newydd, sy’n amlygu’r arfer gorau ynghylch llythrennedd gwybodaeth ar draws holl sectorau llyfrgelloedd ac addysg yng Nghymru, newydd eu cyhoeddi gan Brosiect Llythrennedd Gwybodaeth Cymru.

Maen nhw’n helpu i bwysleisio pwysigrwydd llythrennedd gwybodaeth – am ragor o wybodaeth, ewch draw i wefan y prosiect.

No comments: