Tuesday, 23 March 2010

Who’s Who (a Who Was Who)


Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn awr yn tanysgrifio i Who’s Who (a Who Was Who) arlein ar:

http://www.aber.ac.uk/cy/is/elecinfo/eiaz/#w

neu yn Adran Gyfeiriadol yr eLibrary:

http://www.aber.ac.uk/cy/is/elibrary/
Yn cael ei gyhoeddi’n flynyddol ers 1849 mae Who’s Who yn gyfeiriadur o bersonau nodedig a dylanwadol ym mhob maes yn y DU ac yn fydeang. Mae’r tanysgrifiad yn cynnwys diweddariadau blynyddol, a “Who Was Who” sy’n cynnwys dros 100,000 o gofnodion o archifau Who’s Who sy’n dyddio’n ôl at 1897.

Os gwelwch yn dda cysylltwch â: llyfrgell@aber.ac.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau.

No comments: