Friday, 9 April 2010

Diwrnod Technoleg Newydd ac Arloesi 15 Ebrill 2010


Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn gwahodd staff i fynychu diwrnod arbennig lle cânt gyfle i weld y datblygiadau diweddaraf mewn TGCh yn Aberystwyth. Gallai’r dechnoleg a welwch chi ar y diwrnod fod o gymorth i chi yn eich gwaith a/neu eich helpu chi i addysgu’n fwy effeithiol. Gwybodaeth bellach. Manylion y Cwrs ac i Archebu Lle.

No comments: