Monday, 2 March 2009

Diwrnod y Llyfr 2009 – Beth sydd tu fewn dy glorie di…???

I ddathlu Diwrnod y Llyfr rydym yn gwahodd myfyrwyr a staff i alw heibio Llyfrgell Hugh Owen rhwng 10am a 3pm ar ddydd Iau, Mawrth 5ed i:

• Chwarae gyda’r Darllenyddion e-lyfr diweddaraf

• Ffeirio/Trwco llyfrau – Dewch â llyfr – ewch â llyfrYn ogystal mae gennym 100 o fagiau cynfas RHAD AC AM DDIM i’w rhoi bant fel rhan o ymgyrch Cadwyn y Canolbarth – Ailgylchu yn eich Llyfrgell –‘Llyfrau rhad ac am ddim, llai o wastraff a mwy o goed’.

Gallwch hefyd ennill tocynnau llyfrau trwy rannu eich cyfrinachau darllen ar:

No comments: