Tuesday, 1 March 2016

Pwysig: rhowch wybod i ni beth hoffech chi ei ddigido

Os yw eich rhestr ddarllen / rhestrau darllen yn Aspire yn cynnwys penodau o lyfrau neu erthyglau o gyfnodolion yr hoffech iddynt ymddangos wedi’u digido ar BlackBoard mae’n rhaid i chi ychwanegu’r geiriau “Digido os gwelwch yn dda” yn y maes Nodyn i’r llyfrgell. 

Mae hyn yn wir hyd yn oed os ydych chi wedi trefnu i’r penodau neu’r erthyglau hyn gael eu digido o’r blaen. Os nad ydych yn gwneud hyn yna ni fydd y llyfrgell yn gwybod bod angen digido’r bennod neu’r erthygl ar gyfer blwyddyn academaidd 2016-17 ac wedi hynny.

Y dyddiad cau eleni i ychwanegu/diweddaru rhestrau darllen ar gyfer Semester 1 yw 31 Gorffennaf.

I ychwanegu Nodyn i’r llyfrgell ar gyfer rhestr sy’n bodoli eisoes:
  • Mewngofnodwch i Aspire.
  • Cliciwch ar Fy Rhestrau.
  • Cliciwch ar y rhestr yr hoffech ei golygu.
  • Cliciwch ar y gwymplen Golygu a chliciwch ar Golygu Rhestr.
  • Cliciwch ar Golygu nodiadau a phwysigrwydd ar gyfer pob pennod neu erthygl sydd angen eu digido.

Yng nghanol y blwch sy’n ymddangos fe welwch y maes Nodyn i’r llyfrgell.

 
  • Teipiwch: Digido os gwelwch yn dda
  • Cliciwch ar Cadw
Nawr ailgyhoeddwch eich rhestr er mwyn gallu gwneud cais am adolygiad llyfrgell.
Mae’r weithdrefn hon yn golygu newid mawr i Bolisi Rhestrau Darllen PA, o ddigido “optio allan” i ddigido “optio i mewn”.

Ceir cyfarwyddiadau ar gyfer ychwanegu penodau neu erthyglau i restrau darllen Aspire yma. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau cysylltwch â’r Llyfrgellwyr Cysylltiadau Academaidd acastaff@aber.ac.uk / (0197062) 1896.

No comments: