Tuesday, 1 March 2016

Pwysig: rhowch wybod i ni beth hoffech chi ei ddigido

Os yw eich rhestr ddarllen / rhestrau darllen yn Aspire yn cynnwys penodau o lyfrau neu erthyglau o gyfnodolion yr hoffech iddynt ymddangos wedi’u digido ar BlackBoard mae’n rhaid i chi ychwanegu’r geiriau “Digido os gwelwch yn dda” yn y maes Nodyn i’r llyfrgell. 

Y dyddiadau cau ar gyfer ychwanegu/diweddaru rhestrau darllen yw
  • Dysgu o Bell: Mehefin 30ain
  • Semester Un a modiwlau a addysgir dros y ddau semester: Gorffennaf 31ain
  • Semester Dau: Tachwedd 30ain
I ychwanegu Nodyn i’r llyfrgell ar gyfer rhestr sy’n bodoli eisoes:
  • Mewngofnodwch i Aspire.
  • Cliciwch ar Fy Rhestrau.
  • Cliciwch ar y rhestr yr hoffech ei golygu.
  • Cliciwch ar y gwymplen Golygu a chliciwch ar Golygu Rhestr.
  • Cliciwch ar Golygu nodiadau a phwysigrwydd ar gyfer pob pennod neu erthygl sydd angen eu digido.
Yng nghanol y blwch sy’n ymddangos fe welwch y maes Nodyn i’r llyfrgell.

 
  • Teipiwch: Digido os gwelwch yn dda
  • Cliciwch ar Cadw
Nawr ailgyhoeddwch eich rhestr.

Ceir cyfarwyddiadau ar gyfer ychwanegu penodau neu erthyglau i restrau darllen Aspire yma. 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau cysylltwch â’r Llyfrgellwyr Cysylltiadau Academaidd acastaff@aber.ac.uk / (0197062) 1896.

No comments: