Monday, 6 July 2015

Cysylltwch eich rhestrau Aspire ar gyfer modiwlau newydd â’r hierarchaeth, a chyhoeddwch!

Mae gennym bellach godau modiwl newydd ar gael i chi yn Aspire i gysylltu eich rhestrau darllen â’r hierarchaeth.
Bydd staff y llyfrgell yn dechrau prynu llyfrau a chaffael adnoddau eraill ar gyfer eich rhestr ddarllen.

Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i chi am ychwanegu eich rhestrau darllen ar gyfer modiwlau hir a thenau a Semester 1 i Aspire mewn da bryd cyn dechrau’r flwyddyn academaidd newydd.
 
Os oes gennych chi ragor o gwestiynau neu os hoffech gael hyfforddiant neu wybodaeth am ddefnyddio Aspire e-bostiwch ni ar acastaff@aber.ac.uk neu ffoniwch 1896.

No comments: