Monday, 1 June 2015

Dydd Mawrth, Mehefin 30ain – dyddiad cau Rhestrau Darllen Aspire Semester 1

Ychwanegwch eich Rhestrau Darllen i Aspire ar gyfer modiwlau sy’n cael eu dysgu yn Semester 1 (neu sy’n cael eu dysgu dros y ddau semester) erbyn Mehefin 30ain er mwyn sicrhau bod yna amser digonol i brynu llyfrau a digideiddio deunydd ar gyfer Blackboard ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd.

Os gwelwch yn dda cysylltwch â’ch llyfrgellydd pwnc neu’r tîm Gwasanaethau Academaidd acastaff@aber.ac.uk 01970621896 os ydych am gymorth wyneb yn wyneb i gychwyn ychwanegu eich Rhestrau i Aspire.

Gellir dod o hyd i ddeunyddiau hyfforddiant ar eich cyflymder eich hun yma (taflenni cymorth, fideos, cyflwyniad a Chwestiynau Cyffredin).

Os ydych eisoes wedi ychwanegu eich Rhestrau, defnyddiwch y rhestr wirio yma i’w diweddaru mewn pryd ar gyfer caffael adnoddau dysgu a Llyfrgell.

No comments: