Wednesday, 2 April 2014

Treialu E-adnodd tan 26 Ebrill 2014 – Irish Newspapers Online

Mynediad ar archive.irishnewsarchive.com neu drwy dudalen Treialon Adnoddau Electronig

“Irish Newspapers Archives yw’r Archif Ddigidol fwyaf o Bapurau Newydd Iwerddon yn y byd, gyda dros 40 teitl o bob rhan o’r wlad, yn rhoi mynediad i filiynau o erthyglau papurau newydd sy’n rhychwantu dros 300 mlynedd o hanes Iwerddon.”

Ceir ynddo gyhoeddiadau digidol o newyddion o 1738 ymlaen, ar hyn o bryd mae’n cynnwys: Freeman's Journal, Irish Independent, Sunday Independent, Irish Farmers Journal a phapurau rhanbarthol eraill. Mae digido mwy o gynnwys y rhain a theitlau newydd eisoes ar y gweill.

•        Gallwch bori yn ôl teitl, allweddair neu gyfnod amser.
•        Chwilio erthyglau, lluniau ac hysbysebion.

Dyma enghraifft o’r hyn y gallwch ei ddarganfod – adolygiad llyfr o’r Irish Independent ar ddydd Mawrth 9fed Mai 1939. Mae’n amlwg nad yw’r adolygydd yn gallu gwneud na pen na chynffon o James Joyce..."WHASIDABOWT? Mr. Joyce's Puzzle.
Finnegans Wake. By James Joyce (London: Faber and Faber. 25s.).  
This is a book to which the author, we are told, devoted sixteen years of labour. It makes 628 pages. Here is the opening paragraph (and remember, don't blame it on the printers): 
rivenim, past Eve and Adam's, from swerve of shore to bend of bay, bringing us by a commodius vicus of recirculation back to Howth Castle and Environs. 
Here is another passage taken at random in the middle of the book: 
Ah, dearo dearo dear! Bozun braceth brythe hwen gooses gandered gamen. Mahazar ag Dod! It was so scalding sorry for all the whole twice four of us, with their familar, making the toten, and so on.  
And here are the last words in the book: 
Us then Finn, again! Take. Bussoftlhee, mememormee! Till thousendsthee. , Pis. The keys to. Given! A way a lone a last a loved a long the 
And thus it ends. It is all like that. At first I thought it was early Anglo-Saxon in simplified spelling. I could not understand what this weird thing was all about from beginning to end.
- T. L."

Os oes gennych unrhyw sylwadau ebostiwch acastaff@aber.ac.uk os gwelwch yn dda.

No comments: