Tuesday, 1 October 2013

Cytundeb Ymchwil Cydweithredol Newydd


Mae cytundeb ymchwil cydweithredol newydd wedi ei lofnodi rhwng y Sefydliad Gwyddoniaeth Cenedlaethol a Chyngor Ymchwil y DU a gynlluniwyd i helpu cynnal partneriaethau ymchwil rhyngwladol rhwng yr Unol Daleithiau a'r DU. Bydd yn cynnig proses symlach a hyblyg ar gyfer ymchwilwyr sy'n dymuno gwneud cais am gyllid ymchwil cydweithredol rhwng yr UDA a’r DU, gyda chynigion yn cael eu cyflwyno naill ai i’r Sefydliad Gwynoniaeth Cenedlaethol neu’r Cyngor Ymchwil -  yn dibynnu ym mhle cynhelir y rhan fwyaf o'r gwaith ymchwil.  Bydd y prosiectau llwyddiannus yn derbyn arian oddi wrth y ddwy asiantaeth, gyda'r Sefydliad Gwyddoniaeth Cenedlaethol yn cyllido  ymchwilwyr o’r Unol Daleithiau, a’r Cyngor Ymchwil yn cyllido ymchwilwyr o’r DU. Bydd gweithredu cychwynnol yn canolbwyntio ar Gyfarwyddiaeth Cymdeithasol, Ymddygiadol a Gwyddorau Economaidd y Sefydliad Gwyddoniaeth Cenedlaethol mewn partneriaeth â’r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol,  Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau a Chyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol.

Ceir manylion ar: http://www.rcuk.ac.uk/media/news/2013news/Pages/130904.aspx

Steve Smith
Gwasanaethau Academaidd
Llyfrgell Hugh Owen

No comments: