Friday, 18 May 2012

Adnoddau ar Gyfer Cyrsiau: LION (Literature Online)

Mae Literature Online neu LION fel y caiff ei restru yn Cronfeydd Data A-Z ar Primo yn adnodd ardderchog i fyfyrwyr Saesneg. Gwnewch yn siŵr eich bod yn Mewngofnodi i Primo http://primo.aber.ac.uk ac yn mynd i Cronfeydd Data A-Z i ddod o hyd i LION. Gallwch ddewis Saesneg fel y categori i ddangos yr holl Gronfeydd Data Saesneg neu gallwch chwilio o dan Enw. Dyma rai o uchafbwyntiau’r Casgliad Craidd;

  • Casgliadau Barddoniaeth, Drama a Rhyddiaith sy’n dyddio nôl mewn rhai achosion i’r 8fed ganrif
  • Cyfnodolion llenyddiaeth
  • Cyfres Cydymaith Llenyddiaeth o Wasg Prifysgol Caergrawnt
  • Pymtheg o weithiau cyfeirio llenyddiaeth blaenllaw
  • Beibl King James
  • Gwyddoniaduron Llenyddol ac Ieithyddol
  • Holl ddramâu Shakespeare, y 38 ohonynt, mewn recordiadau sain wedi’u dramateiddio

Gallwch hefyd ddewis cael rhybuddion am bynciau/awduron penodol yn rhoi’r diweddaraf i chi am unrhyw wybodaeth newydd neu erthyglau a ychwanegwyd at gronfa ddata LION. Mae LION yn hawdd iawn i’w defnyddio ac mae arddangosiad ar-lein ar gael i’ch arwain gam wrth gam trwy’r gronfa ddata.


Mae gan LION hefyd rai dewisiadau chwilio hawdd iawn i’w defnyddio. Gallwch chwilio yn ôl Awdur, Testunau, neu Feirniadaethau a Chyfeiriadau sy’n dod o hyd i gyfeiriadau at erthyglau mewn cyfnodolion o’r Annual Bibliography of English Language and Literature a ffynonellau eraill. Mae dewisiadau chwilio uwch sy’n eich galluogi i gyfyngu eich canlyniadau i ymchwilio’n fwy effeithiol.Os oes gennych gwestiynau neu sylwadau, neu os hoffech drefnu hyfforddiant neu sesiwn atgoffa ar gyfer adnoddau ar-lein ym Mhrifysgol Aberystwyth, cysyllwch â:


Gwasanaethau Academaidd
acastaff@aber.ac.uk
01970 621896


No comments: