Thursday, 19 January 2012

Daliadau o gasgliadau cyfnodolion printiedig


Os gwelwch yn dda a wnewch chi ledaenu’r neges ganlynol ymhlith eich cydweithwyr yn yr Adran:

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth yn parhau i adolygu eu daliadau o gasgliadau cyfnodolion printiedig yn unol â Pholisi Rheoli Casgliadau GG.

Mae’r rhestr o’r teitlau sydd yma wedi eu clustnodi i’w tynnu yn ôl o dan gynllun UKRR o ganlyniad i ddiffyg galw dros y 10 mlynedd ddiwethaf. Os gwelwch yn dda mynnwch olwg ar y rhestr hon a rhowch wybod i ni os ydych o’r farn y dylid eu cadw ym Mhrifysgol Aberystwyth. Fodd bynnag, cofier bod y teitlau a gynigir i UKRR ar gael am byth o’r Llyfrgell Brydeinig lle y’u cedwir mewn amgylchedd addas. Os ydych am gadw’r teitlau hyn rhaid ichi ddatgan eich rhesymau erbyn Mawrth 30ain 2012.

Diolch.
Val Fletcher, vvf@aber.ac.uk
Arweinydd Tîm Rheoli Casgliadau, Gwasanaethau Gwybodaeth

No comments: