Wednesday, 18 February 2009

Cyrsiau Sgiliau Newydd dros awr ginio

Cyrsiau sgiliau byr yn Llyfrgell Hugh Owen, 13:10-14:00 bob dydd Mercher, fel a ganlyn:
  • Dewch o hyd i bopeth ar eich rhestr ddarllen (Chwefror 18fed)
  • Mynnwch y wybodaeth ddiweddaraf yn eich pwnc astudio (Chwefror 25ain)
  • Gwerthuso gwybodaeth arlein ar gyfer eich gwaith academaidd (Mawrth 4ydd)
  • Defnyddio meddalwedd i greu llyfryddiaethau hawdd (Mawrth 11eg)
  • Word ar gyfer ysgrifennu traethodau (Mawrth 18fed)
Disgrifiadau o’r cyrsiau ac archebu lle ar lein.

No comments: